Stratégie na správu peňazí – 7 krokov ako urobiť domáci rozpočet

Spomeňte si na svoju prvú výplatu – z letnej brigády, stráženia detí alebo tak . Prišla s nejakými inštrukciami?

Inštrukcie sú dnes pri tých najjednoduchších zariadeniach. Napriek tomu, na niečo tak dôležité ako je platenie účtov sme museli prísť sami. Nikto sa nerodí s tý, že vie manažovať svoje peniaze, svoj rozpočet. Keď sme už dospelí, očakáva sa, že budeme vedieť efektívne riadiť svoje peniaze; ale len málo z nás to aj naozaj vie. Preto má mnoho ľudí skúsenosti skôr s negatívnymi pocitmi – keď neviete, či robíte veci okolo peňazí správne.  Môže to byť:

  • frustrácia
  • vina
  • závisť
  • hnev
  • hanba
  • sklamanie

Ako šoférovanie alebo hru na hudobnom nástroji, aj spravovať peniaze sa musíte naučiť – a nikdy nie je neskoro začať! Ak tak urobíte, zvyčajne to prinesie len výhody. Napríklad nemusíte zarábať viac, ak dokážete dobre pracovať so svojím rozpčtom a používate peniaze múdro. Ten kto spravuje svoje financie zodpovedne, je pokojný a vie ako:

  • zaplatiť životné náklady
  • držať svoje pôžičky na uzde
  • ušetriť na veci, ktoré robia život lepším
  • predchádzať neustálej “peňažnej” diéte

Nie je to o tom koľko s peniazmi pracujete, ale čo s nimi robíte keď vám prídu. Správa peňazí nepozná zázračnú formulku aby ich bolo viac. Jednoducho musíte získať čo najviac z peňazí ktoré máte k dispozícii.

 

Než budete čítať ďalej, rýchlo sa mrkneme aké sú vaše aktuálne schopnosti pri správe peňazí. Odpovedzte na nasledujúce otázky pravdivo, podľa toho ako robíte veci dnes. O odpovede sa nemusíte s nikým podeliť- sú tu len preto, aby vám pomohli určiť, ako vylepšiť vaše schopnosti správy peňazí.

Základom riadneho hospodárenia s peniazmi je rozpočet. U mnohých ľudí vyvoláva slovo “rozpočet” pocity strachu a frustrácie. Váš rozpočet je plán pre vaše peniaze. Je založený na rozhodnutiach ktoré urobíte a prioritách, ktoré máte. Budovanie plánu výdavkov alebo rozpočtu je dlhodobý, niekoľkokrokový proces.

Po dokončení vude váš rozpočet mať pevný základ –  s ktorým môžete potom spravovať aktuálne príjmy a výdavky a plánovať s nimi do budúcnosti

Krok 1: Nastavte si ciele
Krok 2: Identifikujte svoje príjmy a výdaje
Krok 3: Oďdelte potrebné od chceného
Krok 4: Navrhnite svoj rozpočet
Krok 5: Uveďte svoje plány do praxe
Krok 6: Spravujte sezónne výdaje
Krok 7: Pozerajte dopredu

 

————————————-

 

7 Steps to a Budget Made Easy

Are economic troubles causing you to consider your personal financial situation? You may be worried about losing your job or how much debt you have. Avoid a potential personal financial crisis; get back to basics with a budget you can stick to. Here’s how to start:

Step 1: Set Realistic Goals

Goals for your money will help you make smart spending choices. Ask yourself: What do I want my finances to look like in one year? Decide what’s important to you and start there. More about this

Step 2: Identify your Income and Expenses

You probably know how much you earn each month – but do you also know where it all goes? Find out by tracking what you’re spending. Spend as you normally would, but for a few weeks, jot down every cent you spend. It’s easy and you might be amazed by what you find out. More info on this

Step 3: Separate Needs and Wants

Ask yourself: Do I want this or do I need it? Will spending this money get me closer to my financial goals or further away? Can I live without it? Set clear priorities for yourself and the decisions become easier to make. Learn more

Step 4: Design Your Budget

Make sure that you are not spending more than you make. Balance your budget to accommodate everything you need to pay for. One easy way to do this is with our free, easy-to-use budget calculator spreadsheet and worksheet that’s built for Canadians. Learn more about crafting a budget

Step 5: Put Your Plan into Action

Match your spending to when you receive your income. Decide ahead of time what you’ll use each pay cheque for. Ask yourself: Have I allocated money for my necessities (housing, food, utilities, transportation, etc.)? Have I put money aside for my debt payments, unexpected expenses, savings and the fun stuff? This will protect you from going into debt further because you won’t rely on credit to pay for your living expenses. Learn more

Step 6: Seasonal Expenses

You know that things will “just come up” – school expenses, new shoes or an annual membership. Set money aside to pay for these expenses so you can afford them without going into debt. More on this

Step 7: Look Ahead

Getting on track with a budget can take a month or two. You’ve lived all this time without a spending plan, so give yourself time to adjust. Don’t be afraid to ask for help if things aren’t falling into place – help is just a phone call away.

* This entire document and its related topics are available as a PDF download for printing and offline reading.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *